Qué fem amb la nostra Terra?

Mai t’has preguntat que tipus de producció tenim a Catalunya en relació a l’explotació agrícola i ramadera?

Les xifres fins i tot del 2017, en el camp canvien amb menys rotació que altres sectors, així que aqui tenim un gràfic que segur t’oferirà informació interesenta com a consumidora o professional.

produció agrícola i ramadera a catalunya
produció agrícola i ramadera a catalunya

Porquí 37,76% amb molta diferencia del reste de produccions.